Svensk Sjöfart nyhetsbrev

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som e-mailadress, namn, adress, telefonnummer, organisation och önskemål om kost. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka ut information om vad som händer inom sjöfartssektorn och seminarier samt möten du är inbjuden till.

Vi har fått dina uppgifter genom att du själv anmält ditt intresse på vår hemsida. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är intresseavvägning och samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas tills du ber om att bli raderad från denna lista.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas med andra. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi använder nyhetsbrevstjänsten MailChimp som lagrar uppgifterna i USA och detta regleras enligt EU-U.S. Privacy Shield Framework. Läs mer om MailChimps Privacy Policy här.

Personuppgiftsansvarig är Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@sweship.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
* visar obligatoriska fält
Email Marketing Powered by Mailchimp